Openingsuren en tarieven nwp bko

Buitenschoolse opvang De Marientjes

Openingsuren en tarieven

Wij zijn open van maandag t.e.m. vrijdag.

van 7u tot 19u.


Je betaalt:


Voor en na de schooluren en op woensdagnamiddag 

€1,30 per begonnen half uur, €1,00 per kind bij gelijktijdige opvang van meer dan één kind uit hetzelfde gezin. Elk opvangmoment (voorschools en naschools) wordt afzonderlijk aangerekend.


Vakantie -en schoolvrije dagen

€12,80 voor een verblijf van meer dan 6 uur (€10,40 per kind bij gelijktijdige opvang).

€6,50 voor een verblijf van 3 tot 6 uur (€5,20 per kind bij gelijktijdige opvang).

€4,30 voor een verblijf minder dan 3 uur (€3,50 per kind bij gelijktijdige opvang).


Maaltijden worden apart aangerekend

Ontbijt wordt gratis aangeboden,

€1,00 voor een vieruurtje,

€0,50 voor soep op woensdagmiddag,

€0,50 voor fruit of soep tijdens schoolvrije dagen (om 10u).


Dieetvoeding is mogelijk mits doktersattest.

Afdeling Nieuwpoort Sint-Sebastiaanstraat 2, 8620 Nieuwpoort

Kinderdagverblijf & Buitenschoolse opvang de Marientjes - T 058 23 31 31 - demarientjes@engelbewaardervzw.be