Huisregels kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Engelbewaarder

Huisregels

Meer gedetailleerde uitleg i.v.m. onderstaande onderwerpen vind je terug in ons huishoudelijk reglement.

Opvangplan en respijtdagen

We vragen dat een kind minstens 3 keer per week komt naar de opvang.


In je opvangplan geef je door op welke dagen je opvang nodig hebt.  Bij voorkeur zijn dit vaste dagen, maar wanneer dit nodig is voor je werk kunnen we ook een wisselend opvangplan afspreken.


Op basis van je opvangplan krijg je een aantal respijtdagen.  Respijtdagen zijn dagen waarop je kindje volgens het opvangplan zou moeten komen, maar toch niet aanwezig is (bv door ziekte, door een snipperdag van de ouders, ...).  Wanneer je een respijtdag inzet hoef je niet te betalen.  Als je geen respijtdagen meer hebt dan betaal je het inkomenstarief voor de dag waarop je kind niet komt.

Ziek kind

De afspraken over ziekte, koorts en medicatie in de opvang zijn gebaseerd op de aanbevelingen van Kind en Gezin.


Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht wanneer het deel kan nemen aan de normale activiteiten.  Een kind dat te veel zorg vraagt hoort niet meer thuis in de kinderopvang.


In overleg met de ouder kan éénmalig een koortswerend middel toegediend worden per ziekteperiode bij discomfort.


Wordt je kindje in de loop van de dag ziek, dan beslist de verantwoordelijke over de noodzaak om ouder (en in dringende nood de dokter) te verwittigen.  Ouders worden altijd opgebeld bij een temperatuur van 39°C of meer.


Medicatie wordt bij voorkeur thuis gegeven.  Maar indien nodig kunnen wij dit 's middags in het kinderdagverbijf doen, enkel op voorschrift van de arts.

Maaltijden

Ontbijt is mogelijk tot 8u.  Indien je kind na 7u45 toekomt (7u30 voor melkvoeding) vragen wij om de eerste maaltijd thuis te geven.


De ouders brengen zelf de melkvoeding mee, omdat deze voor elke kind verschillend is.


Voor de groentepap / warme maaltijd doen wij beroep op Agape, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bereiden van maaltijden voor kinderdagverblijven en lagere scholen.


Fruitpap wordt vers bereid.  We vinden het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden in het eten van fruit wanneer kinderen geen fruitpap meer willen eten schakelen wij over op stukje fruit.


Een kleine avondmaaltijd wordt aangeboden voor kinderen die nog aanwezig zijn nà 18u15.


Dieetmaaltijd (op doktersvoorschrift) of aangepaste maaltijd op basis van overtuiging is bespreekbaar (vegetarisch, halal, ...).

Kledij

We vragen je kind steeds gewassen en aangekleed naar de opvang te brengen.  Doe je kindje speelkledij aan zodat het voluit op ontdekking kan gaan.  Voorzie ook voldoende reserverkledij.

Luiers

Luiers worden voorzien door het kinderdagverblijf, deze hoef je niet mee te brengen.  De luiers worden aan de ouders gefactureerd via een forfait.


Ook is het mogelijk zelf in te staan voor wasbare (stoffen) luiers.  Dan spreken we vooraf goed af hoe we hierbij te werk gaan zodat we dit op een voldoende hygiënische manier kunnen doen.

Afdeling Izegem Ommegangstraat 41, 8870 Izegem

Kinderdagverblijf Engelbewaarder - T 051 31 36 51 - kdv@engelbewaardervzw.be

Buitenschoolse opvang Fieloe - T 051 31 25 01 - fieloe@engelbewaardervzw.be

Organisator gezins- en groepsopvang Engelbewaarder - T 051 31 22 05 - dvo@engelbewaardervzw.be