Historiek

Historiek

Het idee van kinderopvang in zijn geheel is gegroeid in de periode 1965-1975. De groei van de tewerkstelling, de stijging van de welvaart en de emancipatie van de vrouw hebben gezorgd voor een toenemende vraag naar kinderopvang.


De Sint-Jozefskliniek met haar vele vrouwelijke werknemers was een werkgever bij uitstek die vragende partij was voor de uitbouw van een kinderdagverblijf.


In 1976, onder de stuwende kracht der Zusters Immolata werd vanuit de vzw "ondersteuningsgenootschap der Zusters van Liefde" het initiatief genomen om een braakliggend stuk grond naast de St-Tilloschool (nu De Stadsparel) te gebruiken voor de bouw van een opvang voor 46 kinderen. Het was evident dat de vroegere benaming van de school, namelijk "Engelbewaarder" door het nieuwe initiatief overgenomen werd.


Op 1 september 1977 was de officiële opening van het kinderdagverblijf. Er waren vijf kinderen ingeschreven en zij werden verzorgd als koningskinderen.


In de eerste jaren was het verzorgende aspect het hoofddoel van de opvang, maar geleidelijk evolueerde dit naar een pedagogisch geïnspireerde aanpak. Voortvloeiend uit onze Christelijke inspiratie staan wij nu open voor elk kind, ongeacht kleur, cultuur, nationaliteit of godsdienst. Wij begeleiden de kinderen in een warme, positieve omgeving in hun ontwikkeling naar volwassenheid en dit in groepsverband. Dit gebeurt in een sfeer waar ieder individu zich vrij kan uiten en waar iedereen de aandacht krijgt waaraan hij behoefte heeft.


Ondertussen is onze vzw uitgegroeid tot een organisatie met een uitgebreid aanbod voor kinderopvang, van 0 tot 12 jaar over verschillende locaties in Izegem, Ingelmunster, Lendelede, Meulebeke en Nieuwpoort. In totaal beschikt de vzw over meer dan 450 plaatsen.


Schematische voorstelling vzw Engelbewaarder

Afdeling Izegem

Kinderdagverblijf Engelbewaarder

Organisator gezins- en groepsopvang Engelbewaarder

Buitenschoolse opvang Fieloe

114 plaatsen

229 plaatsen

70 plaatsen
Afdeling Nieuwpoort

Kinderdagverblijf De Marientjes

23 plaatsen
Afdeling Izegem Ommegangstraat 41, 8870 Izegem

Kinderdagverblijf Engelbewaarder - T 051 31 36 51 - kdv@engelbewaardervzw.be

Buitenschoolse opvang Fieloe - T 051 31 25 01 - fieloe@engelbewaardervzw.be

Organisator gezins- en groepsopvang Engelbewaarder - T 051 31 22 05 - dvo@engelbewaardervzw.be

Afdeling Nieuwpoort Sint-Sebastiaanstraat 2, 8620 Nieuwpoort

Kinderdagverblijf de Marientjes - T 058 23 31 31 - demarientjes@engelbewaardervzw.be