Voorstelling nwp bko

Buitenschoolse opvang De Marientjes

Voorstelling buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang richt zich op de kinderen die school lopen in de kleuterschool of de basisschool.

Wij zijn professioneel uitgerust en beschikken over medewerkers die optimale ontplooiingskansen

willen bieden aan de kinderen.


We creƫren een huiselijke sfeer waarin de kinderen zelf kunnen kiezen hoe ze hun vrije tijd samen

met onze begeleiders invullen.


Op woensdagnamiddag en op vakantie- en schoolvrije dagen hebben de kinderen, naast het vrij 

spelaanbod, ook de mogelijkheid om deel te nemen aan ervaringsgerichte activiteiten.

Afdeling Nieuwpoort Sint-Sebastiaanstraat 2, 8620 Nieuwpoort

Kinderdagverblijf & Buitenschoolse opvang de Marientjes - T 058 23 31 31 - demarientjes@engelbewaardervzw.be