Huisregels nwp bko

Buitenschoolse opvang De Marientjes

Huisregels

Alle info rond onze werking vind je terug in ons huishoudelijk reglement

Afdeling Nieuwpoort Sint-Sebastiaanstraat 2, 8620 Nieuwpoort

Kinderdagverblijf & Buitenschoolse opvang de Marientjes - T 058 23 31 31 - demarientjes@engelbewaardervzw.be