Vacature Villa Kakelbont

Vacature onthaalouder Bambino


- Je hebt de nodige kwalificatie om te werken als kinderbegeleider.

- Je passie is kinderen begeleiden en zien opgroeien in hun eerste levensjaren.

- Je kan goed in team werken.


- Je werkt in een reeds bestaande kwaliteitsvolle kinderopvang te Izegem.

- Je werkt samen met een enthousiaste collega kinderbegeleider.

- Een fulltime jobtime.

- Je uurrooster wordt in onderling overleg bepaald samen met je collega.

- Jaarlijkse aanmoedigingspremie.

- Individuele begeleiding en pedagogische ondersteuning via huisbezoeken.

- Administratieve ondersteuning en opmaak maandelijkse factuur voor de ouders.

- Correcte en snelle uitbetaling van de belastingsvrije onkostenvergoeding.

- Verzekering voor lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen en arbeidsongevallen.

- Specifiek sociaal statuut (sui generis) met ziekte uitkering via mutualiteit, opbouw pensioen,  kinderbijslag, ...

- Vormingen en bijeenkomsten met collega-onthaalouders. 


Dienst voor opvanggezinnen

Engelbewaarder vzw

Ommegangstraat 41

8870 Izegem


Telefoon : 051 31 22 05

Mail : dvo@engelbewaardervzw.be